Allmänna Villkor

Välkommen till casinoutanspelpaustrustly.se. Dessa allmänna villkor reglerar din användning av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat villkoren nedan. Om du inte godkänner villkoren bör du sluta använda webbplatsen.

Åldersgräns

Denna webbplats är endast avsedd för personer över 18 år. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du är minst 18 år gammal.

Användning av information

All information och material som tillhandahålls på webbplatsen är endast avsedda för allmän information och underhållning. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, men vi kan inte garantera dess fullständighet eller tillförlitlighet. Användningen av informationen sker på egen risk.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för eventuella skador, förluster eller olägenheter som uppstår till följd av användningen av webbplatsen eller innehållet på den. Vi friskriver oss från ansvar för direkta, indirekta, följd- eller tillfälliga skador, inklusive förlust av intäkter, vinster eller data.

Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för bekvämlighet och innebär inte att vi stöder eller ansvarar för innehållet på dessa webbplatser. Vi rekommenderar att du läser igenom de externa webbplatsernas egna användarvillkor och sekretesspolicyer.

Immateriella rättigheter

Allt material och innehåll på webbplatsen, inklusive text, bilder, grafik och logotyper, skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte reproducera, distribuera, modifiera eller använda materialet utan vårt skriftliga tillstånd.

Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller uppdatera dessa allmänna villkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter sådana ändringar accepterar du de uppdaterade villkoren.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta oss via våra kontaktuppgifter på vår kontakt-sida.